TidsLiv

Det här är bloggen för dig. Och för mig. Här ska vi kunna mötas i det hemska som förenar oss. Det kommer att handla om upprepade övergrepp, sex som självskadebeteende och vägen tillbaka. För dig. Och för mig.

Jag vet att det känns tungt.

Kategori: Självskadebeteende


Varför man skadar sig är olika men det kan ofta vara ett sätt att stå ut med känslor. Det kan vara lättare att ha fysiskt ont än känslomässigt. Det kan också vara att döva ångest och ett försök att hantera eller förhindra panikattacker. Det är dock lätt att hamna i en negativ spiral där man skäms över sitt skadebeteende – skadar sig ännu mer – skäms – skadar sig mer.
Att stå bredvid någon som mår dåligt kan vara oerhört svårt och frambringa en känsla av maktlöshet. Kanske kan du inte få din närstående att sluta skada dig men du kan ändå finnas där som ett stöd. Här är några saker du ska tänka på:

Döm inte!
Person som skadar sig har redan tillräckligt jobbigt och behöver inte ytterligare skamkänslor. Hota inte personen med att säga tex. ”Om du gör så igen så lämnar jag dig” Det finns risk att du bara gör det ännu värre och ger personen mer ångest.

Läs .
Utbilda dig i ämnet självskadebeteende och psykisk ohälsa. Det kan vara lättare att hjälpa om du förstår mekanismerna bakom. Att skada sig själv fyller en funktion och är inget någon gör för skoj skull.

Lyssna.
Ibland behövs det inte mer än att någon lyssnar och tar ens problem på allvar. Det är okej att reagera men kom ihåg att personens självskadande inte är något som drabbar dig personligen. Fastna inte i dina egna känslor utan fokusera på hur och varför personen skadar sig.

Ta hjälp.
Se det inte som ditt personliga ansvar att hjälpa en person ur ett självskadande. Du kan vara ett stöd och hjälpa så gott som du kan men ta hjälp av professionella när det blir för övermäktigt. Ens närstående ska inte vara ens psykologer.

Våga ställ frågor.
Forskning visar att ställa frågor som ”Funderar du på att ta ditt liv” inte ökar självmord utan minskar. Det kan vara ett sätt att lägga korten på bordet och prata klarspråk, ”Såhär jobbigt är det, såhär dåligt mår jag”.

Även du som anhörig kan behöva stöd. Det kan vara svårt att inte påverkas när ens närstående mår dåligt. Se till ditt eget bästa.
Det är svårt att ta sig ur ett självskadande men viktigt att komma ihåg är att - Det går!
Ta hand om er därute.

 

Kommentera inlägget här: